Rada Programowa:

dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,

prof. zw. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie),

prof.zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie),

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,

dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,

dr Robert Rudiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

prof. zw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),

dr Przemysław Słowiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

prof. PhDr. Jiří Trávníček (Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej)

dr Joanna Wawryk (Uniwersytet Zielonogórski),

dr hab. Ryszard Zaradny, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Komitet Organizacyjny:

dr Paweł Kalisz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

dr Dawid Kotlarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

dr Janusz Rećko (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze),

Monika Simonjetz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze).