conference 303369 1280Rozważania prelegentów (pracowników naukowych, dziennikarzy i bibliotekarzy) skupią się wokół następujących zagadnień:

I. Prasa społeczna, kulturalna, literacka i artystyczna dawniej i dziś. Funkcje.

1. Portrety i manifesty.

2. Ogólnopolski, emigracyjny, regionalny i środowiskowy wymiar czasopism kulturalnych.

3. Czasopismo jako źródło do badań historycznych i regionalnych.

4. Dawne czasopisma w bibliotece i antykwariacie.

5. Czasopisma w chmurze.

 

II. Współczesny rynek prasy literacko-artystycznej i społeczno-kulturalnej.

1. Punkty zwrotne. O sytuacji przed i po 1989 roku.

2. Debiutować w periodyku? Generacje i pokolenia.

3. Prasa literacka w sieci. Internet (pisma opiniotwórcze, niszowe, alternatywne).

4. Nośniki. Wobec zmian preferencji komunikacyjnych czytającej publiczności.

5. Źródła finansowania.

 

III. Papierowe czy elektroniczne? Dylematy bibliotek, wydawców, autorów i czytelników.

1. Digitalizować i udostępniać?

2. Cyfrowe i elektroniczne. Czy biblioteki powinny promować brak zapachu papieru?

 

Panele dyskusyjne:

Czy, a jeśli to jak, czytamy dzisiaj prasę? – panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy i bibliotekarzy.
Czy potrzebne są nam czasopisma literackie? – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych redaktorów naczelnych czasopism literackich.

 

Warsztaty dziennikarskie:

– dla młodzieży i czytelników.