Opłata za udział w konferencji:

  • 350 złotych prelegenci, po decyzji Rady Programowej;
  • 200 złotych uczestnicy konferencji

cena bez vat dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Opłatę należy uiścić do 15 października br. na poniższe konto:
Bank BZ WBK - I Oddział w Zielonej Górze – 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070
Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „konferencja czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece” oraz imienia i nazwiska prelegenta/uczestnika.