Drukuj

Warsztaty  dziennikarskie dla bibliotekarzy
9 XI 2017, godz. 8.00-10.00
Sala animacyjna Multimedialnego Centrum dla Dzieci i Młodzieży (parter WiMBP im. Cypriana Norwida)
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof.UJK

 

1. Implementacja narzędzi public relations w bibliotece

- media relations (formy przekazu słowa pisanego, formy przekazu wizualnego, formy przekazu słowa mówionego, spotkania grupowe)
- wydarzenia
- wydawnictwa własne
- sponsoring
- lobbing

- strona WWW
- fora internetowe
- FAQ
- poczta elektroniczna
- media społecznościowe
- buzz marketing
- sponsoring

2. Gatunki dziennikarskie – informacyjne, publicystyczne, pograniczne – wykorzystywane w pracy bibliotekarza:

3. Praktyczna nauka pisania tekstów w wyżej wymienionych gatunkach