Warsztaty  dziennikarskie dla bibliotekarzy
9 XI 2017, godz. 8.00-10.00
Sala animacyjna Multimedialnego Centrum dla Dzieci i Młodzieży (parter WiMBP im. Cypriana Norwida)
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof.UJK

 

1. Implementacja narzędzi public relations w bibliotece

  •  Narzędzia zewnętrzne public relations:

- media relations (formy przekazu słowa pisanego, formy przekazu wizualnego, formy przekazu słowa mówionego, spotkania grupowe)
- wydarzenia
- wydawnictwa własne
- sponsoring
- lobbing

  • Przestrzeń internetu jako platforma przedsięwzięć public relations. Narzędzia internetowego public relations:

- strona WWW
- fora internetowe
- FAQ
- poczta elektroniczna
- media społecznościowe
- buzz marketing
- sponsoring

2. Gatunki dziennikarskie – informacyjne, publicystyczne, pograniczne – wykorzystywane w pracy bibliotekarza:

  • notatka (informacja)
  • życiorys (sylwetka, postać, główka)
  • nekrolog
  • artykuł
  • recenzja (pojedynczego dzieła – nowości, zbiorcze –  najnowsze nabytki)
  • sprawozdanie (ze spotkania autorskiego, seminariun, konferencji, dyskusji czytelników itp.)
  • wywiad (z zaproszonym gościem – pisarzem, uczonym, politykiem itp.)

3. Praktyczna nauka pisania tekstów w wyżej wymienionych gatunkach